Od 1.4.2016 je v platnosti revize Dopravně-provozního řádu v Průmyslovém areálu TOMA.

Nový web www.tomavjezdy.cz

Zřídili jsme speciální web pro informace vjezdu do areálu

Přejděte sem:
www.tomavjezdy.cz


 

Informace o změně Dopravně-provozního řádu do Průmyslového areálu TOMA

Od 1.4.2016 je v platnosti revize Dopravně-provozního řádu v Průmyslovém areálu TOMA.
Byly doplněny informace k automatické detekci registračních značek vozidel s kartou a sankce při zneužití vjezdového lístku jiného vozidla:

3.7 Při vjezdu i výjezdu jsou detekovány registrační značky vozidel. Systém při zjištění vozidla s vjezdovou kartou zpravidla otevře závoru automaticky, aniž by bylo třeba zastavit a kartu přiložit.

3.11 Pokud řidič vozidla při výjezdu použije vjezdový lístek, který byl vydán při vjezdu jinému vozidlu, může být uložena pokuta ve výši 1.000 Kč, v opakovaném případě až 2.500 Kč za každý případ.

Upozorňujeme řidiče, kteří vyjíždí z areálu „ve vláčku“ za jiným vozidlem a neumožní kontrolu uhrazení poplatku, že se dopouští dopravního přestupku (nezastaví na STOP čáře). Informace o sankcích při přestupcích.

 

Výměna vjezdového systému (závor) – srpen 2015

*.pdf Zpravodaj TOMA 07/2015 str.3 [PDF, 135.1 kB]

 

Otevření nového vjezdu do průmyslového areálu TOMA – pátek 30.1.2015

Termín otevření nového vjezdu podjezdem pod železniční tratí ze silnice I/55 je plánován na pátek 30.1.2015.
Stávající vjezd z ulice Nerudova bude uzavřen pro všechny vozidla od 2.2.2015, bude zachován přístup pro pěší a cyklisty.

 

Poplatek za vjezd do průmyslového areálu

Využívání komunikací uvnitř Průmyslového areálu TOMA je zpoplatněno. Úhrada se uskutečňuje buď na základě „Smlouvy o právu vjezdu vozidel“ nebo jednorázově v hotovosti v automatické pokladně u výjezdu z areálu.

Obdržená úplata je využívána k investicím do vozovek, k jejich opravám, údržbě a odklízení sněhu. Dále k investicím, opravám a zajištění osvětlení vozovek, k úhradě stočného z plochy komunikací a daně z nemovitostí. Úhrada se uskutečňuje buď na základě „Smlouvy o právu vjezdu vozidel“ nebo jednorázově v hotovosti v automatické pokladně u výjezdu z areálu.

Při platbě v automatické pokladně obdrží řidič daňový doklad na vyžádání (stiskem tlačítka).

Sazby pro jednorázový vjezd vozidel činí:

Cena (s DPH 21%)
Vozidla osobní do výšky 2,35 m 24,00 Kč
Vozidla do výšky 3,30 m 47,00 Kč
Vozidla s výškou nad 3,30 m 120,00 Kč

Výjezd z areálu do 10 minut od vjezdu je zdarma.

 

Informace o bezplatné době výjezdu, Kontrola antipassu

Informace o době bezplatného výjezdu

Výjezd z areálu do 10 minut po vjezdu je bezplatný (čas vjezdu je vytištěn na vjezdovém lístku). Při vložení lístku do pokladny v době do 10 minut po vjezdu, pokladna oznámí, že se jedná o bezplatný výjezd a že v čase nejdéle do deseti minut od vložení lístku do pokladny je nutno areál opustit.
V případě, že nestihnete vyjet z areálu do 10 minut od vložení lístku do pokladny, budete se muset vrátit k pokladně a uhradit poplatek za vjezd standardním způsobem.
Upozornění: V případě, že vyjedete z areálu do 10 minut od vjezdu, není třeba k pokladně chodit.

 

Neshoda antipassu

Pokud se při výjezdu zobrazí na displeji terminálu hláška: „NESHODA ANTIPASSU“, byla karta použita naposledy také u výjezdu, systém závoru neotevře a výjezd neumožní. Totéž platí i pro kontrolu na vjezdu.

Antipass je ochranná funkce, aby jednu kartu nemohlo používat více vozidel. To znamená, že po jednom vjezdu musí následovat jeden výjezd a opačně. Pokud byla karta použita ve čtečce na výjezdu, nebude ji možné opět použít v této čtečce, dokud nebude použita ve čtečce na vjezdu. To platí i v opačném směru.

Jediným způsobem obnovení funkčnosti karty je její použití ve správné čtečce – správném směru.

V případě problémů s kartou kontaktujte pí. Alenu Brázdilovou (tel. 577 66 2032, , )

 

Vjezdové karty s kreditem

Vjezdové karty s kreditem jsou vjezdové karty, kdy uživatel karty zaplatí částku za vjezdy (kredit) předem a z něj se při každém použití (výjezdu z areálu) odečte příslušná cena za vjezd.
Karty vydává a žádostí o navýšení kreditu přijímá poštovní oddělení. Kredit je možno platit v hotovosti (v automatické pokladně) nebo převodem na základě vystavené faktury. Informace o zůstatku kreditu získáte na displeji terminálu při výjezdu.
Za vydanou kartu se platí vratná záloha ve výši 125 Kč.

Existují dva druhy karet s kreditem:

A. Kreditní karta přenosná – platba za vjezd podle kategorie výšky vozidla
Karta je přenosná, je možno používat pro různá vozidla

B. Kreditní karta pro vozidlo – na registrační značku (RZ)
Karta slouží pro uvedené vozidlo dle RZ (je nepřenosná), cena za vjezd stanovena dle kategorie vozidla hmotnosti tak jako v předchozích letech, nikoliv podle výšky. Pro doložení kategorie je k žádosti nutno předložit kopii technického průkazu vozidla .
Karta je vhodná např. pro vozidla, která přesahují výšku pro osobní vozidla, avšak jedná se o vozidla do 3,5 t. S použitím karty bude cena stanovena dle hmotnosti vozidla a ne podle výšky, tedy cena bude např. 24 Kč a ne 47 Kč.

V případě zájmu objednávejte karty na poštovním oddělení:
Kontakt: Alena Brázdilová (, tel. 57766 2032).

*.doc Objednávka kreditních vjezdových karet (DOC) [DOC, 52.7 kB]
*.pdf Objednávka kreditních vjezdových karet (PDF) [PDF, 102.2 kB]
*.exe Prohlížeč 3gp video souborů (záznam kamery) [EXE, 6.96 MB]

 

Informace a dokumenty

*.pdf Dopravně-provozní řád v průmyslovém areálu TOMA, a.s. [PDF, 230.5 kB]
Revize dokumentu platná od 15.4.2017
*.pdf Smlouva o právu vjezdu do areálu [PDF, 202.2 kB]
*.pdf Žádost o vystavení karty pro vjezd do průmyslového areálu TOMA [PDF, 101.8 kB]
Formulář žádosti pro vystavení karet pro vjezd do areálu TOMA
*.pdf Žádost o vystavení karty pro vjezd s kreditem [PDF, 102.2 kB]
Formulář žádosti pro vystavení předplacených karet pro vjezd (kreditních)
*.pdf Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích – část přestupky [PDF, 269.8 kB]
Informace pro řidiče, kteří vyjíždí z areálu tak, že neumožní kontrolu o zaplacení poplatku. Přestupku se řidič dopustí tím, že nezastaví na značce STOP.
*.pdf Dopravně-provozní řád v průmyslovém areálu TOMA, a.s. (platný do 14.4.2017) [PDF, 165.7 kB]
Revize dokumentu platná od 1.4.2016 do 14.4.2017
*.exe Přehrávač 3gp video soborů [EXE, 6.96 MB]
Přehrává záznamy z kamerového systému