Distribuce stlačeného vzduchu

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci stlačeného vzduchu.

Distribuční vzduchová soustava TOMA, a.s.

Základní popis distribuce vzduchu

V areálu je vybudován rozvod stlačeného vzduchu o tlaku 0,6 MPa s kapacitou centrální kompresorovny
cca 2 000 m3 / hod.