Distribuce stlačeného vzduchu

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci stlačeného vzduchu.

 

Adresa
Budova 24a (“vodárna”)
Areál TOMA Otrokovice

Vedoucí oddělení rozvodů vzduchu
Marek Takáč
+420 737 207 757

Distribuční vzduchová soustava TOMA, a.s.

Základní popis distribuce vzduchu

V areálu je vybudován rozvod stlačeného vzduchu o tlaku 0,6 MPa s kapacitou centrální kompresorovny
cca 2 000 m3 / hod.