Společnost TOMA, a.s.

Kdo jsme a co pro Vás děláme.

Jsme společností s mezioborovým přesahem. Naším hlavním cílem je poskytovat skvělé služby nejen občanům Otrokovic, ale i lidem z dalších regionů ve kterých působíme a tím soustavně zlepšovat životní úroveň. 

Při své činnosti dbáme nejen na bezpečnost našich zaměstnanců, ale i všech osob, kterých se naše jednání dotýká. Dbáme na požární předpisy. I proto se podařilo v areálu TOMA Otrokovice vzniklé požáry dostat pod kontrolu dříve,než se stihly rozšířit a napáchat mnohem větší škody.

Ctíme ochranu životního prostředí. A přestože s ohledem na bezpečnost nebo budování nových příležitostí musíme občas některý ze stromů pokácet, ihned za něj vysázíme deset stromů nových.

V současné době se zabýváme zejména těmito činnostmi:

  1. distribuce energií;
  2. development;
  3. správa komunikací v průmyslovém areálu;
  4. pronájem bytových i nebytových prostor;
  5. provoz čistírny odpadních vod;
  6. provoz akreditované hydroanalytické laboratoře;
  7. čištění kanalizací;
  8. likvidace nebezpečných kapalných odpadů;
  9. provoz železniční vlečky;
  10. služby finančního leasingu.