Distribuce zemního plynu

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci zemního plynu.

Distribuce zemního plynu

Distribuční soustava zemního plynu TOMA, a.s.

Základní popis distribuce zemního plynu

Distribuce zemního plynu

Jsme napojeni na vysokotlaký přívod zemního plynu společnosti E-on a od něj zajišťujeme vlastím rozvodem distribuci po areálu TOMA Otrokovice.