Distribuce zemního plynu

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci zemního plynu.

Distribuční soustava zemního plynu TOMA, a.s.

Základní popis distribuce zemního plynu

Jsme napojeni na vysokotlaký přívod zemního plynu společnosti E-on a od něj zajišťujeme vlastím rozvodem distribuci po areálu TOMA Otrokovice.