Distribuce zemního plynu

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci zemního plynu.

 

Adresa
Budova 24a (“vodárna”)
Areál TOMA Otrokovice

Vedoucí oddělení rozvodů plynu
Marek Takáč
+420 737 207 757

Distribuční soustava zemního plynu TOMA, a.s.

Základní popis distribuce zemního plynu

Jsme napojeni na vysokotlaký přívod zemního plynu společnosti E-on a od něj zajišťujeme vlastím rozvodem distribuci po areálu TOMA Otrokovice.