Distribuce zemního plynu

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci zemního plynu.

 

Adresa
Budova 24a („vodárna“)
Areál TOMA Otrokovice

Vedoucí oddělení vody a rozvodů páry
Milan Masaryk
+420 737 207 771

Distribuční soustava zemního plynu TOMA, a.s.

Základní popis distribuce zemního plynu

Jsme napojeni na STL přívod zemního plynu společnosti GasNet a od něj zajišťujeme vlastím rozvodem distribuci po areálu TOMA Otrokovice.