Dodávky elektřiny

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci elektrické energie.

Informace pro zákazníky

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

 

Adresa vedení energií
Budova 023 CTS
Areál TOMA Otrokovice

Technický ředitel
Ing. Pavel Ratiborský
+420 777 901 875

Distribuční soustava TOMA, a.s.

Základní popis distribuce elektrické energie

Rozvodna E.ON Česká republika, a.s. o napěťové úrovni 110 kV se nachází v areálu.

TOMA, a.s. zajišťuje dodávky pro celý areál a je držitelem licence na distribuci elektřiny a na obchod s elektřinou.

Současně společnost odebírá 28 GWh elektrické energie za rok. Stávající rozvody v areálu jsou schopny přenést 30 MW, odebíraný výkon se pohybuje okolo 10 MW. Napěťová úroveň 22,0 kV, 6,3 kV, 0,4 kV.

Rovněž provozujeme vlastní systém solárních elektráren a to jak v průmyslovém areálu TOMA Otrokovice, tak i v areálu ČOV Otrokovice.