Dodávky elektřiny

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci elektrické energie.

Ceníky platné od 1. 1. 2019

Ceníky platné od 1. 1. 2018

 

Adresa vedení energií
Budova 023 CTS
Areál TOMA Otrokovice

Technický ředitel
Ing. Pavel Ratiborský
+420 777 901 875
ratiborsky@tomaas.cz

Distribuční soustava TOMA, a.s.

Základní popis distribuce elektrické energie

Rozvodna E.ON Česká republika, a.s. o napěťové úrovni 110 kV se nachází v areálu.

TOMA, a.s. zajišťuje dodávky pro celý areál a je držitelem licence na distribuci elektřiny a na obchod s elektřinou.

Současně společnost odebírá 28 GWh elektrické energie za rok. Stávající rozvody v areálu jsou schopny přenést 30 MW, odebíraný výkon se pohybuje okolo 10 MW. Napěťová úroveň 22,0 kV, 6,3 kV, 0,4 kV.

Rovněž provozujeme vlastní systém solárních elektráren a to jak v průmyslovém areálu TOMA Otrokovice, tak i v areálu ČOV Otrokovice.