Dodávky elektřiny

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci elektrické energie.

Distribuce elektřiny

Distribuční soustava TOMA, a.s.

Základní popis distribuce elektrické energie

Distribuce elektřiny

Rozvodna E.ON Česká republika, a.s. o napěťové úrovni 110 kV se nachází v areálu.

TOMA, a.s. zajišťuje dodávky pro celý areál a je držitelem licence na distribuci elektřiny a na obchod s elektřinou.

Současně společnost odebírá 28 GWh elektrické energie za rok. Stávající rozvody v areálu jsou schopny přenést 30 MW, odebíraný výkon se pohybuje okolo 10 MW. Napěťová úroveň 22,0 kV, 6,3 kV, 0,4 kV.

Distribuce elektřiny
Distribuce elektřiny

Rovněž provozujeme vlastní systém solárních elektráren a to jak v průmyslovém areálu TOMA Otrokovice, tak i v areálu ČOV Otrokovice.