Dáváme energii Vaší výrobě

V Areálu TOMA Otrokovice pro Vás dodáváme elektřinu, vodu, páru, zemní plyn a stlačený vzduch.

Exkurze studentů Střední školy – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Dne 24.4.2024 se uskutečnila exkurze a prohlídka prostorů rozvoden VN v našem areálu TOMA Otrokovice. Studenti střední školy se podívali na elektro - dispečink celého areálu TOMA a také nahlédly do rozvoden VN. Dále si prohlédli prostory trafostání a taktéž přívodní...

Odstávky energií – vypínací plán 2024

Sdělení pro všechny odběratele elektřiny, páry, stlačeného vzduchu a vody zásobované odborem energie TOMA, a.s. Otrokovice. Zastavení dodávky energií v areálu TOMA Otrokovice v době od pátku 21. 7. 2023 do pátku 4. 8. 2023 a v areálu MORAVAN v pondělí 31. 7. 2023....

Oznámení termínu plánovaného omezení dodávek médií a revizních činností pro rok 2024

Vážený odběrateli,vezměte prosím na vědomí budoucí omezení námi poskytovaných/zprostředkovávaných služeb. Plánovaná omezení / zastavení dodávky medií / energií v roce 2024, proběhnou v době od soboty 20.7.2024 do neděle 4. 8. 2024. Výše uvedené časové období vzniklo...

Oznámení o sanaci tepelného kolektoru v městské části Kolonka Baťov od komunikace v ul. Dvořákova směr Nadjezd

Tímto Vám oznamujeme, že na základě povolení na odstranění stavby tepelného kolektoru (dále TK) v městské části Kolonka Baťov, vydaného stavebním odborem (dále SO) MěÚ Otrokovice, bude v období od 1.6. – 30.6. 2023 probíhat sanace části TK od komunikace v ul....

Odstávky energií – vypínací plán 2023

Sdělení pro všechny odběratele elektřiny, páry, stlačeného vzduchu a vody zásobované odborem energie TOMA, a.s. Otrokovice. Zastavení dodávky energií v areálu TOMA Otrokovice v době od pátku 21. 7. 2023 do pátku 4. 8. 2023 a v areálu MORAVAN v pondělí 31. 7. 2023....

Havárie na vodovodu

9. 10. 2022 v cca 19:30 hodin došlo k přerušení dodávky vody z důvodu havárie. Náhradní zásobování zajišťujeme cisternami. Předpoklad obnovení dodávky zítra tj.10.10.2022, cca do 17:00 hod. K havárii došlo na zařízení VaK. Více informací na webu...

Nový ceník distribuce elektřiny platný od 1. záží 2022

Na webu byl zveřejněn nový ceník elektřiny pro zákazníky kategorie C (maloodběr podnikatelů) bez platné smlouvy od 1.7.2022, odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí TOMA, a.s. platný od 1.9.2022 do odvolání. Ceník si můžete zobrazit na tomto odkaze a trvale ho...

Nový ceník distribuce elektřiny 2022

Na webu byl zveřejněn nový ceník elektřiny pro zákazníky kategorie C (maloodběr podnikatelů) bez platné smlouvy od 1.7.2022, odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí TOMA, a.s. platný od 1.7.2022 do odvolání. Ceník si můžete zobrazit na tomto odkaze a trvale ho...

Odstávky energií – vypínací plán 2022

Sdělení pro všechny odběratele elektřiny, páry, stlačeného vzduchu a vody zásobované odborem  energie TOMA, a.s. Otrokovice. Zastavení dodávky energií v areálu TOMA Otrokovice době od soboty 23. 7. 2022 do pátku 5. 8. 2022 a v areálu MORAVAN od pondělí 1. 8. 2022 do...

Zjistěte o našich energiích více informací

Distribuce elektřiny

Díky našim odborníkům provozujeme unikátní rozvodnou síť a to od 110 kV trafostanice až po přípojky vašich objektů a pracovišť.

Distribuce vzduchu

Pomocí moderních turbokompresorů a vlastních rozvodů, pro Vás zajišťujeme stabilní dodávky stlačeného vzduchu.

Distribuce vody

Máme vlastní čerpací stanici u Moravy a unikátní vodojemy na kopci Tresný. I díky těmto zařízením je dodávka naší vody stabilní a kvalitní.

Distribuce páry

Zejména pro vytápění vašich objektů a technologií zajišťujeme dodávky páry v potřebném množství a to i za těch nejsilnějších mrazů.

Distribuce plynu

Pokud potřebujete ke svému podnikání zemní plyn, jsme připraveni jej k vašemu objektu přivést a zajistit jeho dodávky.

Popis činnosti

TOMA, a.s. distribuuje energie s velkou kapacitní rezervou, která umožňuje další rozvoj i pro energeticky vysoce náročné výroby.

 

Dodávky médií zajišťovaných TOMA, a.s. pro odběratele v areálu:

Elektrická energie

Rozvodna E.ON Česká republika, a.s. o napěťové úrovni 110 kV se nachází v areálu. TOMA, a.s. zajišťuje dodávky pro celý areál a je držitelem licence na distribuci elektřiny a na obchod s elektřinou. Současně odebírá 28 GWh elektrické energie za rok. Stávající rozvody v areálu jsou schopny přenést 30 MW, odebíraný výkon se pohybuje okolo 6 MW. Napěťová úroveň 22,0 kV, 6,3 kV, 0,4 kV.

Tepelná energie – pára

V současnosti jsou dodávky tepelné energie zajištěny od společnosti Teplárna Otrokovice, a.s. s velkými výkonovými rezervami. TOMA, a.s. zajišťuje dodávky tepla pro celý areál a je držitelem licence na rozvod tepelné energie. Dodávka tepla do areálu se pohybuje okolo 300 TJ za rok. Rozvody v areálu jsou schopny přenést výkon cca 5x vyšší.

Voda

V současnosti je od Povodí Moravy, s.p. odebíráno cca 800 000 m3 / rok. Veškeré rozvody, čerpací i filtrační stanice jsou dimenzovány na odběr řádově vyšší než současné.
TOMA, a.s. zajišťuje dodávky dvou druhů vody:

  • filtrovaná – užitková voda
  • pitná voda

Odpadní voda odtéká na ČOV, která je ve vlastnictví TOMA, a.s.

Stlačený vzduch

V areálu je vybudován rozvod stlačeného vzduchu o tlaku 0,6 MPa s kapacitou centrální kompresorovny
cca 2 000 m3 / hod.

Pravidla provozování Lokální distribuční soustavy
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

Rozvoj lokální distribuční soustavy TOMA, a.s.(2016/01)

 

Souhrnný výkaz standardů dodávek plynu za rok 2014

 

Souhrnný výkaz standardů dodávek plynu za rok 2013

 

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2012

 

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2011

 
 

Výkaz dodržování standardů distribuce plynu za rok 2009 (8.3.2010)

 

Výkaz kvality dodávek plynu za rok 2008 (25.3.2009)