Vedení společnosti TOMA, a.s.

Představenstvo společnosti

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

předseda představenstva

Ing. Miroslav Kurka

místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Kurka

člen představenstva

Ing. Pavel Ratiborský

člen představenstva

PROSPERITA finance, s.r.o.

člen představenstva

Dozorčí
rada

Mgr. Ing. Miroslav Ševčík

předseda dozorčí rady

PROSPERITA holding, a.s.

místopředseda dozorčí rady

Ing. Martin Ciežák

člen dozorčí rady