Vedení společnosti TOMA, a.s.

Představenstvo společnosti

Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

předseda představenstva

Ing. Miroslav Kurka

místopředseda představenstva

Bc. Vladimír Kurka

člen představenstva

Ing. Radek Heger, Ph.D.

člen představenstva

Ing. Michal Kurka

člen představenstva

Dozorčí
rada

Mgr. Ing. Miroslav Ševčík

předseda dozorčí rady

Ing. Zdeněk Raška

místopředseda dozorčí rady

Ing. Martin Ciežák

člen dozorčí rady