Informace emitenta

Konsolidovaná výroční finanční zpráva za rok 2023 (26.4.2024)

 

Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2023 TOMA, a.s. (29. 9. 2023)

 

Zpráva z valné hromady, Výsledky hlasování na VH a Zpráva o odměňování za r. 2022 (23.6.2023)

 

Konsolidovaná výroční finanční zpráva za rok 2022 (24.4.2023)

 

Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2022 TOMA, a.s. (30. 9. 2022)

 

Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s. konané dne 24. 6. 2022

 

Zpráva z valné hromady včetně oznámení o výplatě dividendy (24.6.2022)

 

Výroční zpráva za rok 2021 (včetně konsolidované výroční zprávy) (29.4.2022)

 

Konsolidovaná pololetní zpráva za 1. pololetí 2021
TOMA, a.s. (30.9.2021)

 

Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s., konané dne 25.6.2021 (9.7.2021)

 

Zpráva z valné hromady a oznámení o výplatě dividendy (28.6.2021)

 

Výroční zpráva za rok 2020 (včetně konsolidované výroční zprávy) (28.4.2021)

Výroční zpráva za rok 2020 (včetně konsolidované výroční zprávy) (28.4.2021) [ZIP, 3.014 MB]

 

TOMA, a.s. – vnitřní informace – prodej akcií emitenta TOMA GERMANY, a.s. (05.03.2021)

*.pdf TOMA vnitřní informace – prodej akcií společnosti TG [PDF, 0.68 MB]

 

Konsolidovaná pololetní zpráva za 1. pololetí 2020 TOMA, a.s. (30.9.2020)

*.pdf Konsolidovaná pololetní zpráva za 1. pololetí 2020 TOMA, a.s. (30.9.2020) [PDF, 1. 156 MB]

 

Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s., konané dne 4.8.2020 (19.8.2020)

*.pdf Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s., konané dne 4.8.2020 [PDF, 156.0 kB]

 

Zpráva z valné hromady konané 4.8.2020 (5.8.2020).

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 4.8.2020 [PDF, 159.1 kB]

 

Výroční zpráva za rok 2019 (včetně konsolidované výroční zprávy) (01.06.2020)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2019 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 3.71 MB]

 

TOMA, a.s. – vnitřní informace – odklad zveřejnění Konsolidované výroční zprávy 2019 (29.4.2020)

*.pdf Odklad zveřejnění výroční zprávy 2019 [PDF, 164 kB]

TOMA, a.s. – vnitřní informace – koupě podílu ve společnosti Europack a.s.

*.pdf TOMA vnitřní informace – koupě podílu ve společnosti Europack [PDF, 0.67 MB]

Konsolidovaná pololetní zpráva za 1. pololetí 2019 TOMA, a.s.

*.pdf Konsolidovaná pololetní zpráva za 1. pololetí 2019 TOMA, a.s. [PDF, 1.128 MB]

 

Zpráva z valné hromady konané 21.6.2019.

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 21.6.2019 [PDF, 192.6 kB]

 

Materiály pro valnou hromadu TOMA, a.s. konanou dne 21.6.2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Celkový počet akcií ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady

Formulář plné moci k zastoupení na valné hromadě

Návrhy usnesení valné hromady

 

 

Informace týkající se pořadu jednání valné hromady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka (je součástí Výroční zprávy společnosti)

Zpráva dozorčí rady

Souhrnná vysvětlující zpráva

Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti pro rok 2019

Odměny orgánů společnosti za rok 2018

 

Výroční zpráva za rok 2018 (včetně konsolidované výroční zprávy) (30.4.2019)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2018 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 4.17 MB]

Pololetní zpráva 2018 konsolidovaná (27.9.2018)

*.pdf Pololetní zpráva 2018 konsolidovaná [PDF, 1.42 MB]

 

Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s., konané dne 22.6.2018 (5.7.2018)

*.pdf Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s., konané dne 22.6.2018 [PDF, 205.7 kB]

 

Zpráva z valné hromady konané 22.6.2018 (22.6.2018) .

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 22.6.2018 [PDF, 196.4 kB]

 

Výroční zpráva za rok 2017 (včetně konsolidované výroční zprávy) (27.4.2018)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2017 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 4.17 MB]

 

Pololetní zpráva 2017 konsolidovaná – opravená (8.2.2018)

*.pdf Pololetní zpráva 2017 konsolidovaná – opravená [PDF, 1.35 MB]

 

Výroční zpráva za rok 2016 (včetně konsolidované výroční zprávy) – opravená (6.12.2017)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2016 (včetně konsolidované výroční zprávy) – opravená [PDF, 3.28 MB]

 

TOMA, a.s. – vnitřní informace o nabytí 100% akciového podílu a navýšení základního kapitálu dceřiné společnosti (2.11.2017)

*.pdf Vitřní informace o nabytí 100% akciového podílu a navýšení základního kapitálu dceřiné společnosti [PDF, 271 kB]

 

Pololetní zpráva 2017 konsolidovaná (2.10.2017)

*.pdf Pololetní zpráva 2017 konsolidovaná [PDF, 1.35 MB]

 

Zpráva z valné hromady konané 29.5.2017 (30.5.2017)

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 29.5.2017 (30.5.2017) [PDF, 192.7 kB]

 

Výroční zpráva za rok 2016 (včetně konsolidované výroční zprávy) (28.4.2017)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2016 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 3.08 MB]

 

Zpráva z valné hromady konané 2.12.2016 (2.12.2016)

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 2.12.2016 [PDF, 206 kB]

 

Pololetní zpráva 2016 konsolidovaná (30.9.2016)

*.pdf Pololetní zpráva 2016 konsolidovaná [PDF, 1.81 MB]

 

Zpráva z valné hromady konané 1.8.2016 (8.8.2016)

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 1.8.2016 [PDF, 207 kB]

 

Zpráva z valné hromady konané 24.6.2016 (28.6.2016)

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 24.6.2016 [PDF, 194.5 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2016 (19.5.2016)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2016 [PDF, 872.2 kB]

 

Výroční zpráva za rok 2015 (včetně konsolidované výroční zprávy) (2.5.2016)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2015 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 3.67 MB]

 

Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná – opravená (25.1.2016)

*.pdf Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná – opravená [PDF, 1.76 MB]

 

Vnitřní informace – koupě společnosti (doplněná) (8.12.2015)

*.pdf Vnitřní informace – koupě společnosti (doplněná) [PDF, 270.3 kB]

 

Vnitřní informace – koupě společnosti (3.12.2015)

*.pdf Vnitřní informace – koupě společnosti [PDF, 254.7 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2015 (19.11.2015)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2015 [PDF, 790.7 kB]

 

Výbor pro audit

*.pdf Výbor pro audit-oznámení [PDF, 182.8 kB]

 

Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná (31.8.2015)

*.pdf Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná [PDF, 1.74 MB]

*.pdf Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná – opravená (25.1.2016) [PDF, 1.76 MB]

Na základě upozornění ČNB ze dne 21.1.2016, byly v textu zprávy provedeny následující opravy: – na straně 23 byla pod Konsolidovaný výkaz celkového souhrnného výsledku hospodaření doplněna věta: Všechny položky ostatního souhrnného výsledku hospodaření mohou mít v budoucnu vliv na výsledek hospodaření podniku. – na straně 23 bylo v záhlaví sloupců upřesněno časové období, ke kterému se číselné údaje vztahují: označení IFRS 2015 a IFRS 2014 bylo nahrazeno označením 30.6.2015 a 30.6.2014, což zahrnuje období od 1.1.2015 do 30.6.2015 a období od 1.1.2014 do 30.6.2014

 

Zpráva z valné hromady konané 28.8.2015 (31.8.2015)

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 28.8.2015 [PDF, 203.8 kB]

 

Zpráva z valné hromady konané 26.6.2015 (26.6..2015)

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 26.6.2015 [PDF, 192.3 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2015 (19.5.2015)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2015 [PDF, 859.9 kB]

 

Výroční zpráva za rok 2014 (včetně konsolidované výroční zprávy) (29.4.2015)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2014 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 4.32 MB]

 

Zpráva z valné hromady konané 20.2.2015 (23.2.2015)

*.pdf Zpráva z valné hromady únor 2015 [PDF, 204.2 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2014 (19.11.2014)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2014 [PDF, 802.7 kB]

 

Oznámení o existenci koncernu (11.9.2014)

*.pdf  Oznámení o existenci koncernu [PDF, 194.1 kB]

 

Pololetní zpráva 2014 konsolidovaná (1.9.2014)

*.pdf Pololetní zpráva 2014 konsolidovaná [PDF, 1.59 MB]

 

Zpráva z valné hromady konané 17.6.2014 (18.6.2014)

*.pdf TOMA, a.s. – zpráva z valné hromady 2014.pdf [PDF, 189.9 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2014 (19.5.2014)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2014 [PDF, 804.3 kB]

 

Výroční zpráva za rok 2013 (včetně konsolidované výroční zprávy) (30.4.2014)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2013 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 3.81 MB]

 

Opravená výroční zpráva za rok 2012 (včetně konsolidované výroční zprávy) (4.4.2014)

*.pdf Opravená výroční zpráva za rok 2012 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 3.72 MB]

Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky a výzvu k jejich odstranění byly v textu výroční zprávy 2012 (zejména v účetní závěrce) a v textu konsolidované výroční zprávy 2012 (zejména v konsolidované účetní závěrce) provedeny opravy, které jsou popsány v úvodu výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy.

 

Zpráva z valné hromady konané 28.3.2014 (31.3.2014)

*.pdf Zpráva z valné hromady konané 28.3.2014 [PDF, 200.4 kB]

 

Zpráva z mimořádné valné hromady konané 13.12.2013 (18.12.2013)

*.pdf Zpráva z mimořádné valné hromady konané 13.12.2013 [PDF, 197.8 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2013 (19.11.2013)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2013 [PDF, 799.2 kB]

 

Pololetní zpráva 2013 konsolidovaná (2.9.2013)

*.pdf Pololetní zpráva 2013 konsolidovaná [PDF, 1.66 MB]

 

Vnitřní informace – koupě majetku společnosti Otrokovické papírny, a.s. v dražbě (22.8.2013)

*.pdf TOMA vnitřní informace – Dražba OP.pdf [PDF, 180.9 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2013 – opravená (14.8.2013)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2013 – opravená [PDF, 797.7 kB]

 

Zpráva z valné hromady 2013 (1.7.2013)

*.pdf Zpráva z valné hromady 2013 [PDF, 188.5 kB]

 

Vnitřní informace – dividenda od společnosti S.P.M.B. a.s. (30.5.2013)

*.pdf Vnitřní informace – dividenda od společnosti S.P.M.B. a.s. [PDF, 185.8 kB]

 

Oznámení o konání valné hromady 2013 (23.5.2013)

*.pdf Oznámení o konání valné hromady 2013 [PDF, 31.3 kB]

 

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2013 (20.5.2013)

*.pdf Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2013 [PDF, 796.5 kB]

 

Výroční zpráva za rok 2012 (včetně konsolidované výroční zprávy) (30.4.2013)

*.pdf Výroční zpráva za rok 2012 [PDF, 3.58 MB]