Distribuce vody

V areálu TOMA Otrokovice zajišťujeme distribuci užitkové i pitné vody.

 

Adresa
Budova 024a (vodárna)
Areál TOMA Otrokovice

Vedoucí oddělení rozvodů vody
Marek Takáč
+420 737 207 757

Distribuční vodovodní soustava TOMA, a.s.

Základní popis distribuce vody

V současnosti je od Povodí Moravy, s.p. odebíráno cca 800 000 m3 / rok.

Veškeré rozvody, čerpací i filtrační stanice jsou dimenzovány na odběr řádově vyšší než současné.

TOMA, a.s. zajišťuje dodávky dvou druhů vody:

  • filtrovaná – užitková voda
  • pitná voda

Rozvodná soustava je neustále rozvíjena a modernizována.

Distribuovaná voda je vysoké kvality (čistoty) a její dodávky jsou díky unikátním vodojemům stabilní.

Odpadní voda odtéká na ČOV Otrokovice, která je provozována společností TOMA, a.s.