Historie společnosti TOMA, a.s.

Akciová společnost TOMA Otrokovice vznikla delimitací ze státního podniku Obuvnický průmysl – Svit Zlín. Výrobní činnost byla v areálu firmy v Otrokovicích zahájena v r. 1935 (po ukončení výstavby areálu v letech 1930 až 1935) akciovou společností Baťa, znárodněna byla dekretem prezidenta republiky.

Za další mezník ve vývoji společnosti je možno považovat privatizaci akciové společnosti. Předložený privatizační projekt byl schválen Ministerstvem pro správu majetku a jeho privatizaci dne 12.7.1993. V tomto projektu byl schválen základní kapitál společnosti ve výši 1.473.635 tis. Kč s tím, že základní metodou privatizace se stala kupónová metoda s podílem 81% na celkovém počtu akcií společnosti.