ČOV Otrokovice

Pro Otrokovice a část Malenovic provozujeme čistírnu odpadních vod.

Čištění kanalizací

Zpracování a likvidace kapalných odpadů

Ceníky

Čistírna odpadních vod Otrokovice

Základní popis čistírny

Jde o mechanicko-biologickou čistírnu, která je určena k čištění průmyslových, komunálních a dešťových odpadních vod.

Na ČOV jsou přivedeny komunální odpadní vody z Otrokovic a průmyslové odpadní vody z areálu TOMA Otrokovice a dále odpadní vody z areálu TAJMAC-ZPS ve Zlíně-Malenovicích.

Čistírna odpadních vod je situována na soutoku řek Dřevnice a Moravy, recipientem je řeka Morava.

Počet napojených ekvivalentních obyvatel na ČOV je 168 300 EO.