Železniční vlečka

V areálu TOMA Otrokovice pro Vás zajišťujeme provoz železniční vlečky. Díky ní tak získáváte efektivní spojení mezi areálem a nádražím v Otrokovicích.

Železniční vlečka

Železniční vlečka areálu TOMA Otrokovice

Nabídka služeb vlečky

  • Odeslání a přejímka vagónových zásilek (včetně mezinárodních) ve stanici Českých drah Otrokovice.
  • Přistavování a vystavování vagónů po areálu TOMA Otrokovice a přilehlých místech v působnosti vlečky.
  • Překládka zboží.
  • Možnost využití volných skladovacích prostor v areálu TOMA, a.s.
  • Vážení železničních vozů.
  • Poradenskou činnost při přepravě po železnici případně zprostředkujeme styk se spedičními firmami, které se zabývají železniční přepravou.

Základní popis dráhy vlečky

Železniční vlečka

Naše železniční vlečka má délku úžasných 15 km a spojuje hlavní body areálu TOMA Otrokovice s nádražím v Otrokovicích,odkud je možná železniční přeprava do celého světa.

K zajištění efektivního chodu vlečky a zajištění dostatečných kapacit pro přepravu, provozujeme tři výkonné lokomotivy, které jsou v našem vlastnictví.

Železniční vlečka
Železniční vlečka

Nádraží Otrokovice je vybráno jako sběrné nádraží pro evropský železniční koridor.

Trasa koridoru vede podél východní hranice průmyslového areálu.