Železniční vlečka

V areálu TOMA Otrokovice pro Vás zajišťujeme provoz železniční vlečky. Díky ní tak získáváte efektivní spojení mezi areálem a nádražím v Otrokovicích.

Železniční vlečka areálu TOMA Otrokovice

Nabídka služeb vlečky

  • Odeslání a přejímka vagónových zásilek (včetně mezinárodních) ve stanici Českých drah Otrokovice.
  • Přistavování a vystavování vagónů po areálu TOMA Otrokovice a přilehlých místech v působnosti vlečky.
  • Překládka zboží.
  • Možnost využití volných skladovacích prostor v areálu TOMA, a.s.
  • Vážení železničních vozů.
  • Poradenskou činnost při přepravě po železnici případně zprostředkujeme styk se spedičními firmami, které se zabývají železniční přepravou.

Základní popis dráhy vlečky

Naše železniční vlečka má délku úžasných 15 km a spojuje hlavní body areálu TOMA Otrokovice s nádražím v Otrokovicích,odkud je možná železniční přeprava do celého světa.

K zajištění efektivního chodu vlečky a zajištění dostatečných kapacit pro přepravu, provozujeme tři výkonné lokomotivy, které jsou v našem vlastnictví.

Nádraží Otrokovice je vybráno jako sběrné nádraží pro evropský železniční koridor.

Trasa koridoru vede podél východní hranice průmyslového areálu.