Vážený odběrateli,
vezměte prosím na vědomí budoucí omezení námi poskytovaných/zprostředkovávaných služeb.

Plánovaná omezení / zastavení dodávky medií / energií v roce 2024, proběhnou v době od soboty 20.7.2024 do neděle 4. 8. 2024.

Výše uvedené časové období vzniklo na základě 3 různých požadavků poskytovatelů:

  1. TOMA, a,s. (dále jen TOMA)
    Z důvodu plánovaných prací na elektrickém a vodovodním zařízení lokální distribuční soustavy bude přerušena/omezena dodávka elektrické energie/ vody v době od soboty 20.7.2024 do soboty 3. 8. 2024
  2. Teplárna Otrokovice a.s. (dále jen TOT)
    V souvislosti s celozávodní dovolenou CONTINENTAL BARUM a potřebou údržby zařízení TOT, bude v době od 27.7.2024 do 4.8.2024 přerušena dodávka tepla. Hodiny pro odstavení a opětovné najetí páry na provozní parametry budou upřesněny.
  3. EG.D, a.s. (dále jen EG.D)
    Z důvodů dokončení oprav a rekonstrukcí prvků vedení VVN 110 kV vedoucích z rozvodny Otrokovice 400/110 kV, napájejících přilehlé rozvodny R110/22/6 kV (Bahňák, TOMA, ČD, BARUM), započaté před 4 roky, budou tyto rozvodny v nezbytném rozsahu ve dnech 25.7. až 28.7.2024 vypnuty/nouzově napájeny pro linkách 22 kV EG.D, 6 kV TOMA.

Detailní rozpis omezení/odstávek pro jednotlivé odběratele, plánujeme zveřejnit co nejdříve (náš plán je v průběhu měsíce března). V tomto okamžiku není totiž přesně znám harmonogram a rozsah vypínání/omezování pro jednotlivé zákazníky TOMA, není známo přesné schéma a výkony nouzového napájení elektrickou energií ze strany nadřazené soustavy EG.D .

Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Martin Požár
Vedoucí odboru obchodu energií