Zřídili jsme speciální web pro informace o organizaci a pravidlech vjezdu do areálu.

Přejděte sem:
www.tomavjezdy.cz