Bytové domy se líbí i odborné porotě soutěže Stavba roku Zlínského kraje, kterou již VI. rokem vyhlašuje Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů pod záštitou hejtmana Zlínského kraje

V nejsilněji obsazené kategorii Bytové domy získaly „Bytové domy Baťov v Otrokovicích“ Hlavní cenu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2007 Zlínského kraje se uskutečnilo v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích dne 29. května 2008.

Čestné uznání pak porota udělila stavbám „Bytový komplex Zlín, ulice Březnická“ a „Bydlení u Centrálního parku, Zlín I. Etapa“.

http://www.publicity.zlin.cz/page/782.stavba-zlinskeho-kraje/