Pokyny k výplatě dividendy za rok 2023

 Pokyny k výplatě dividendy [PDF, 188 KB]  Žádost o výplatu dividendy – fyzické osoby [PDF, 113 KB]  Žádost o výplatu dividendy – právnické osoby [PDF, 114 KB] V případě nejasností ohledně výplaty dividend je možnost obracet se na níže uvedené zaměstnance...

Pozvánka na VH TOMA, a.s. 21. 6. 2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 21.6.2024 Přílohy k pozvánce na řádnou valnou hromadu: Příloha č. 1:     Nové úplné znění stanov společnosti Příloha č. 2:     Souhrnná vysvětlující zpráva  Příloha č. 3:     Řádná a konsolidovaná účetní závěrka...