Všeobecné podmínky poskytování služeb

akreditované hydroanalytické laboratoře

Vzorkovnice

Laboratoř poskytuje vlastní vzorkovnice. Při dodání vzorku zákazníkem v jiné vzorkovnici nebude případná reklamace výsledků akceptována.

 

Doba analýzy vzorku

Do 15-ti pracovních dnů od převzetí vzorku, pokud není část vyšetření prováděna subdodavatelsky (v tomto případě je delší).

 

Příplatky

Při expresní analýze do 48 hodin (pokud to umožní pracovní postup daného vyšetření) a při případné potřebě práce ve dnech volna je účtován příplatek 50 % k celkové ceně.

 

Slevy

Možnost poskytnutí slevy dle dohody pro periodické a množstevní zakázky.

 

Speciální úprava vzorků nezbytná pro některá vyšetření

  • Homogenizace vzorku laboratorním mixerem 50 Kč/vzorek.
  • Filtrace vzorku 50 Kč/vzorek.
  • Mineralizace vzorku 150 Kč/vzorek.
 

Subdodávky

  • Ceny subdodavatelsky zabezpečených analýz jsou v souladu s platným ceníkem subdodavatelské laboratoře (Vodní zdroje Holešov).
  • Zabezpečení subdodávky 200 Kč/vzorek
 
 

Ostatní

  • Cenám analýz je účtováno zákonné DPH
  • Za každé vyšetření je účtován poplatek za skartaci vzorku, evidenci a zpracování dat 60 Kč/vzorek
  • Výsledky analýz a protokoly jsou archivovány 5 let
  • Laboratoř má zavedený systém jakosti dle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17 025, který ověřuje ASLAB Praha, a je držitelem „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ č. 300 s platností do 10/2010.