Společnost TOMA, a.s. provádí likvidaci odpadu z destilace lihovin (výpalků) na průmyslové ČOV v Otrokovicích. Likvidace je prováděna plně v souladu s platnými právními předpisy, schváleným integrovaným povolením a provozním řádem, což potvrdily i kontroly z Krajského úřadu a České inspekce životního prostředí. Způsob likvidace je i v souladu s koncepcí ČR v oblasti odpadového hospodářství, kdy je z odpadu získávána energie. Stejným technologickým postupem probíhá likvidace těchto odpadů již druhým rokem, nicméně v tomto roce se objevil, vzhledem k meteorologickým podmínkám a vzhledem ke zvýšenému množství výskytu tohoto odpadu, průvodní jev tohoto procesu ve formě zvýšeného pachového zatížení.

Na základě toho se společnost TOMA, a.s. rozhodla, po dohodě s představiteli Města Otrokovice a se záměrem vyhovět občanům města a nezvyšovat pachové zatížení katastru města Otrokovice, ukončit návoz a likvidaci tohoto druhu odpadu. Bohužel vzhledem k průběhu nutných technologických procesů bude ještě nějakou dobu zápach z těchto odpadů přetrvávat.

Omlouváme se tímto občanům města Otrokovice, pokud jsme jim touto činností způsobili nepříjemnosti, na druhou stranu se obáváme, že ukončením této činnosti, kdy byl odpad řádně a v souladu s předpisy evidován a likvidován, může vzniknout riziko jeho likvidace nestandardními postupy s podstatně většími dopady na životní prostředí.