7V průmyslovém areálu TOMA došlo v ranních hodinách k reakci kapalných látek, jejímž důsledkem byl oblak žlutého dýmu, který se dostal do ovzduší. K této situaci došlo v budově 11c, která v minulosti sloužila jako přípravna roztoků pro činění kůží. Budova již není více jak deset let využívána, nicméně po bývalém majiteli, společnosti Koželužny, s.r.o., v budově zůstalo množství těžko identifikovatelných kapalin.

Společnost TOMA, a.s. koupila tuto budovu v rámci konkurzního řízení společnosti Koželužny, s.r.o., přičemž nejprve zajistila, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do kanalizace či podzemních vod. Následně si sjednala odbornou firmu, která se zabývala identifikací těchto látek a možnostmi jejich odstranění a likvidace. Při této činnosti došlo k reakci roztoku, jehož součástí byla patrně kyselina chlorovodíková a následnému vzniku par, které unikly do ovzduší. K likvidaci této události ihned nastoupil hasičský záchranný sbor a velmi rychle dostal situaci pod kontrolu. Bezpečnost či zdraví občanů Otrokovic ani pracovníků v areálu nebylo ohroženo.

Chápeme, že oblaka žlutých par, která se dostala do ovzduší, i když nebyla zdraví škodlivá, mohla způsobit mezi obyvateli paniku a tímto bych se jim chtěl omluvit a ubezpečit je, že zpřísníme technické a bezpečnostní parametry a nastavíme je tak, aby při likvidaci těchto starých zátěží již k ničemu takovému nedošlo.

Radek Heger
generální ředitel