Přerušení dodávky energií (voda, plyn, elektrická energie) v areálu TOMA Otrokovice a areálu MORAVAN bude postupné a bude se řídit vypínacím plánem, viz přiložené soubory. V areálu TOMA Otrokovice budou odstávky probíhat mezi 2. 8. a 6. 8. 2021, v areálu MORAVAN potom mezi 24. 7. 2021 a 6. 8. 2021.

K omezení dodávek energií dojde z důvodu plánované údržby a provádění revizí našich zařízení.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.