Nabídka služeb:

  1. Komplexní vyčištění septiků – rozbití hrubých nečistot, odsání a likvidace
  2. Čištění kanalizací (recyklace) – vysátí a likvidace
  3. Odstranění biologicky rozložitelných odpadů  – jídelny, kuchyně, domácnosti
  4. Svoz kapalných a kašovitých odpadů kategorie – ostatní a nebezpečné
  5. Převoz dle vyhlášky ADR
  6. Ukládka zeminy a stavební suti

Kontakt : 737 207 790