Vážení čtenáři,
představujeme vám první číslo našeho informačního magazínu. Vycházeli jsme z jednoduché úvahy, že nepodnikáme v izolovaném prostředí a chceme své okolí informovat. Chceme přinášet informace o tom, co naše společnost dělá, jaké aktivity vyvíjí a co plánuje. Proto se v magazínu dočtete o dlouho plánovaném novém vjezdu do areálu, který uleví dopravě ve městě a pomůže areálu, nebo o investičně a organizačně náročné rekonstrukci parní sítě v areálu. Ale nejen to. Chceme nabídnout i zajímavé čtení z minulosti, historické perličky s nějakou vazbou na město, na areál a vývoj podnikání v něm. Proto je jedním z témat zapomenuté přístaviště Baťova kanálu v areálu společnosti TOMA.

Součástí magazínu je mapa průmyslového areálu včetně seznamu firem.

Příjemné čtení. A pokud máte námět na zajímavý článek, pište na: