Pokyny k výplatě dividendy za rok 2023

 Pokyny k výplatě dividendy [PDF, 188 KB]  Žádost o výplatu dividendy – fyzické osoby [PDF, 113 KB]  Žádost o výplatu dividendy – právnické osoby [PDF, 114 KB] V případě nejasností ohledně výplaty dividend je možnost obracet se na níže uvedené zaměstnance...

Pozvánka na VH TOMA, a.s. 21. 6. 2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 21.6.2024 Přílohy k pozvánce na řádnou valnou hromadu: Příloha č. 1:     Nové úplné znění stanov společnosti Příloha č. 2:     Souhrnná vysvětlující zpráva  Příloha č. 3:     Řádná a konsolidovaná účetní závěrka...

Pokyny k výplatě dividendy za rok 2022

 Pokyny k výplatě dividendy [PDF, 191 KB]  Žádost o výplatu dividendy – fyzické osoby [PDF, 115 KB]  Žádost o výplatu dividendy – právnické osoby [PDF, 115 KB] V případě nejasností ohledně výplaty dividend je možnost obracet se na níže uvedené zaměstnance...

Prohlášení TOMA, a.s. k zápachu v Otrokovicích

Vedení společnosti TOMA, a.s. sleduje situaci ohledně zápachu, který vlivem počasí v posledních čtrnácti dnech obtěžuje občany Otrokovic. Vedení společnosti TOMA, a.s. si uvědomuje, že i provoz Čistírny odpadních vod (ČOV) může být zdrojem zápachu. Chceme ubezpečit...

Pozvánka na VH TOMA, a.s. 23. 6. 2023

Valná hromada společnosti TOMA, a.s. se bude konat dne 23.6.2023 od 11:00 hodin,  ve školící místnosti Hotelu Rottal, Zlínská 172, 765 02 Otrokovice Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 23.6.2023   Přílohy k pozvánce na řádnou valnou hromadu: Příloha č....