Uživatelé vjezdových karet – POZOR !!
Na stávající vjezdové karty a výjezdové lístky po výměně závor v prvním týdnu v srpnu už nevjedete ani nevyjedete.
Je třeba karty a lístky je vyměnit !!