Po pěti měsících společnost TOMA, a.s. dokončila rekonstrukci polyfunkčního objektu ve Zlíně na ul. Kvítková č. p. 80 (tzv. „Čedok“). Práce provedlo sdružení STABOS stavební spol. s r.o. z Bohuslavic u Zlína a TZ Therm s.r.o.

Velmi špatný fyzický stav objektu vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci obvodového pláště. Autorem projektu je Ing. arch. Jan Přehnal, JaP architects s. r. o.. Rekonstrukce citlivě reaguje na původní architektonickou koncepci s použitím nových výrazových prvků a materiálů splňujících současné technické trendy výstavby.

Investované prostředky v hodnotě 20 miliónů Kč přinesou všem uživatelům domu zlepšené podmínky, vyšší komfort bydlení a úspory na nákladech za vytápění. To může být zajímavé i pro nové zájemce, hledající možnost bydlení v centru Zlína.

Informace o rekonstrukci a čísla – zdroj Zlínský deník (08/2012).

Další zajímavé pohledy na rekonstruovaný objekt www.cedok.fotoligr.cz