V sobotu 19.05. 2012 pořádá TOMA, a.s., „Den otevřených dveří ČOV Otrokovice“.

Vzhledem k rozsahu ČOV a bezpečnostním opatřením proběhne den otevřených dveří formou exkurzí s výkladem zkušených pracovníků ČOV v 9, 11 a 13 hod. a to vždy pro skupinu maximálně 20 osob.

Proto prosím zájemce, aby se hlásili dopředu u paní Michaely Pospíšilové, mail: , t.č. 577 66 2490 a nedošlo tak ke zklamání, že nebudou na exkurzi puštěni.

V případě velkého zájmu jsme připraveni tuto akci zopakovat.

Společnost TOMA, a.s. dále nabízí účastníkům exkurze zdarma provedení rozboru vody ve vlastní laboratoři. V případě zájmu je nutné přinést vzorek vody ve vymyté plastové lahvi.