Informace emitenta – archiv 2007

Vnitřní informace – převod části obchodního podílu dceřiného podniku LEPOT, s.r.o. (1.11.2007)

Vnitřní informace k investičním projektům – výstavba loftových bytů v Prostějově, kolaudace bytových domů v Otrokovicích, příjem dotace k projektu komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů. (16.10.2007)

Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2007 (31.8.2007)

Zpráva z valné hromady konané 29.6.2007 (2.7.2007)

Pozvánka na valnou hromadu 2007 (17.5.2007)

Vnitřní informace – koupě administrativní budovy ve Valašském Meziříčí, informace o hospodaření dceřiného podniku TOMA úverová a leasingová, a.s. (10.5.2007)

Přehled zveřejněných informací 1.1.2006 – 30.4.2007 (4.5.2007)

Výroční zpráva za rok 2006 (včetně konsolidované výroční zprávy) (26.4.2007)

Předběžné výsledky hospodaření za rok 2006 (20.4.2007)

Vnitřní informace – zpracování odpadů. Průběžná informace k průběhu realizace projektu komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů. (8.3.2007)

Vnitřní informace k akciím obchodovaným v období 29.12.2006 až 3.1.2007. Upozornění vedení společnosti na možné problémy spojené s vlastnictvím některých akcií společnosti. (5.1.2007)

Vnitřní informace – obchody s akciemi. Stanovisko vedení společnosti k vysokým objemům obchodů s akciemi společnosti na přelomu roku 2006 / 2007 (5.1.2007)