Informace emitenta – archiv 2006

Vnitřní informace – stručné informace k založení nové dceřiné společnosti na Slovensku, k průběhu realizace projektu komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů a k otevření prodejní pasáže ve Zlíně. (29.11.2006)

 

Pololetní zpráva 2006 (31.8.2006)

 

Vnitřní informace – informace vedení společnosti o založení nové dceřiné společnosti na Slovensku. (31.7.2006)

 

Dividendy 2005 – informace o neschválení výplaty dividend ze zisku za rok 2005 (3.7.2006)

 

Vnitřní informace – soudní spor – rozsudek. Informace o zamítnutí žaloby proti společnosti TOMA, a.s. ze strany ČR (dříve Fondu národního majetku) (3.7.2006)

 

Aktualizovaná (opravená) verze výroční zprávy 2005. Doplněná Výroční zpráva společnosti za rok 2005 o opravu textu v konsolidované části. (3.7.2006)

 

Vnitřní informace – oprava textu konsolidované výroční zprávy za rok 2005 (nedílná součást výroční zprávy společnosti) (3.7.2006)

 

Oznámení o konání řádné valné hromady dne 30.6.2006 (22.5.2006)

 

Přehled uveřejněných údajů za období od 13.12.2004 až 28.4.2006 (19.5.2006)

 

Výroční zpráva 2005 (28.4.2006)

*.zip Výroční zpráva 2005 [ZIP, 971.4 kB]
 

Zpráva ČTK ze dne 1.2.2006 – o realizovaných a zamýšlených investičních akciích společnosti ( výstavba bytových domů v Otrokovicích a výstavba prodejní pasáže ve Zlíně). (1.2.2006)

*.pdf Zpráva ČTK [PDF, 86.9 kB]